Algemene voorwaarden

Santai Guasha-Lucia is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of ongevallen tijdens een behandeling. De praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele emotionele en fysieke consequenties die voortkomen uit deelname aan een behandeling of massage. U als klant/cliënt bent zelf verantwoordelijk om mij voor aanvang van een behandeling / massage op de hoogte te stellen van eventuele zwangerschap, ziekte, of handicap, ook wanneer u onder behandeling bent van een arts, een operatie hebt ondergaan of lichamelijke/psychische klachten hebt en/of medicatie gebruikt.

Santai Guasha-Lucia is geen vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook door een (huis)-arts. Ik stel geen diagnoses en schrijf geen medicatie voor.

Behandelingen / massages worden niet vergoedt door een zorgverzekeraar.

Bel vrijblijvend voor meer informatie: m:0612606599

 

Privacy verklaring

Voorafgaand aan een Guasha behandeling vul ik samen met u een korte vragenlijst in. Bij de gezichtsbehandeling/hoofdmassage stel ik enkele vragen om uw klachten zo effectief mogelijk in beeld te brengen. Deze gegevens vormen de aanleg van een dossier wat wettelijk verplicht is vanuit de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Dit dossier bevat dus de ingevulde vragenlijst en eventuele aanpassingen en/of aanvullingen indien nodig na een of meerdere behandelingen mits van toepassing met betrekking tot uw gezondheid/welzijn.

Ik zal uw privacy naar eer en geweten waarborgen wat inhoudt dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dragen dat onbevoegden hiertoe geen toegang hebben. Als uw therapeut beroep ik mij op de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De enige gegevens die ik uit uw dossier indien noodzakelijk gebruik zijn:

  • voornaam en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e.mailadres

Als ik om andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u hierover informeren en uw toestemming vragen. De WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) vereist dat de gegevens in uw cliëntendossier 15 jaar bewaard worden.

Santai Guasha-Lucia is aangesloten bij het CAT, collectief alternatief therapeuten, en het GAT, geschillen alternatief therapeuten.

Als CAT-collectief therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/